اطلاعات تماس
انجمن مددکاری امام زمان (عج)

آدرس دفتر مرکزی : اصفهان – خیابان چهارباغ پایین کوچه شهید بانکی

تلفن: 03134711081

پست الکترونیک : info@madadkari.ir